نمک های فسفات

فسفات ترکیبی غیر آلی و نمک اسید فسفریک است.در جهان طبیعت هرگز فسفر به شکل خالص دیده نشده‌است. اما تنها به شکل فسفات دیده شده که شامل اتم فسفر تشکیل پیوند داده با چهار اتم اکسیژن می‌باشد. این می‌تواند به شکل یون فسفات دارای بار منفی شده (P3O4-) که در مواد معدنی یا به عنوان ارگانوفسفات که به مولکول‌های زیستی چسبیده به یک، دو یا سه اتم اکسیژن هستند وجود دارد. بیشتر جهت اصلاح ساختار پنیرها در محصولات لبنی به کار برده می شوند و نیز می توان در فرمولاسیون جهت تنظیم یون ها به عنوان عامل حجم دهنده در پودرهای پخت از آنها استفاده کرد.