واحد فروش ویستازر

واحد فروش

  آدرس: تهران، اتوبان شهید ستاری، بلوار فردوس شرق، تقاطع وفا آذر جنوبی، مجتمع تجاری - اداری آی ریک سنتر جنوبی - طبقه 5 - واحد 307

  ایمیل: info@vistazar.com

  تلفن: 9 - 86 61 97 44 (21) 98+ (داخلی 105,108,109)

واحد فروش ویستازر

واحد مالی

  آدرس: تهران، اتوبان شهید ستاری، بلوار فردوس شرق، تقاطع وفا آذر جنوبی، مجتمع تجاری - اداری آی ریک سنتر جنوبی - طبقه 5 - واحد 307

  ایمیل: azita.zamani@vistazar.com

  تلفن: 9 - 86 61 97 44 (21) 98+ (داخلی 113)

واحد فروش ویستازر

مدیریت

  آدرس: تهران، اتوبان شهید ستاری، بلوار فردوس شرق، تقاطع وفا آذر جنوبی، مجتمع تجاری - اداری آی ریک سنتر جنوبی - طبقه 5 - واحد 307

  ایمیل: info@vistazar.com

  تلفن: 9 - 86 61 97 44 (21) 98+ (داخلی 0)