زانتان

صمغ زانتان Xanthan یک پلی ساکارید خارج سلولی است که توسط انواعی از باکتری گزانتوموناس تولید می شود خصوصيات رئولوژيكی ويژه ای دارد و در صنايع مختلف به عنوان پايدار كننده، امولسيون كننده، سوسپانسيون كننده و قوام دهنده كاربرد های گسترده ای دارد و در صنایعی نظیر سس، آبمیوه، کیک وکلوچه و بستنی و غیره کاربردهای وسیعی دارد.