طعم دهنده ها

طعم دهنده های ویستازر شامل رنج وسیعی از محصولات و صنایع مصرفی می باشند . ما با پوشش بازه ی وسیعی از طعم دهنده های صنایع نوشیدنی ، لبنیات ،بستنی ، شیرینی و شکلات ، گوشت و ماهی ، آماده های میوه و مربا ، محصولات دارویی ، قسمت وسیعی از تجارت این شرکت را به طعم دهنده اختصاص داده ایم .

تجربه ی چندین ساله ی ما در زمینه ی طعم دهنده های طبیعی و میوه ای و توت ها در موارد مختلف به عنوان یکی از برترین توزیع کنندگان این زمینه معرفی نموده است .

انواع طعم دهنده ها:

FRUITS,CHOCOLATS,COFFEES,HERBS,CARAMELS,COSMETICS,BERRIES,PHARMA,SAVOURY, ....