سس

صنعت سس، چاشنی ها و تزئین کننده ی مواد غذایی از جمله صنایع رو به پیشرفت هستند ، از این رو این شرکت با تامین بهترین مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید سس های متنوع در رنگها و طمع های با کیفیت و کاربردی در راستای گسترش و خلق تنوع در این دسته از محصولات ، آماده ی یاری رساندن به تولیدکنندگان این صنعت می باشد .