نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته

مکان : نمایشگاه بین المللی تهران

سالن : 35               غرفه : 20

زمان : 8 الی 11 تیر 97

7009 1100x1100